Meteen naar de inhoud

Goede Vrijdag = lijden

Hoe ga je met het lijden om? Met ziekte, natuurrampen, onrecht dat mensen elkaar aandoen… Dat is misschien wel dé vraag van religies wereldwijd. Je kunt lijden niet altijd voorkomen, maar moet je het dan ook aanvaarden?

Bij Goede Vrijdag gaat het over het lijden. Het is de verdrietigste dag van het kerkelijke jaar. Veel christenen ervaren het daarom niet als een feest, maar meer als een herdenking. Ze staan dan namelijk stil bij hoe Jezus, die hen zo intens inspireerde, met geweld werd omgebracht.

Hoewel Jezus op een gruwelijke manier sterft, gemarteld aan een houten kruis, noemen christenen deze dag vreemd genoeg toch ‘goed’. Dat heeft ermee te maken dat ze het tegelijk als een verlossend moment ervaren.

Hoewel Jezus op een gruwelijke manier sterft, noemen christenen deze dag vreemd genoeg toch ‘goed’.

Nabijheid

Een van de redenen dat christenen Goede Vrijdag als ‘goed’ ervaren, is dat ze een diepe nabijheid ervaren. Als mensen kunnen we ons eenzaam voelen, juist als we lijden, maar het kan troosten als je beseft dat je hierin nooit helemaal alleen bent. Jezus maakte namelijk het hele leven mee, niet alleen de vrolijke kanten, maar ook de diepste ellende. Voor gelovigen betekent dit dat, wat er ook gebeurt, je nooit alleen bent; God blijft altijd bij je.

Dat betekent ook dat wat die nabijheid in de weg staat, wordt opgeruimd. Voor veel christenen betekent Goede Vrijdag dat het kwaad, dat tussen mensen in staat, wordt overwonnen. Jezus wordt tot het uiterste onder druk gezet, maar zijn liefde blijft winnen. Hij vergeeft zelfs zijn beulen. Dat lijkt wel bovenmenselijk, op zo’n moment. Daarom staat Goede Vrijdag voor veel christenen ook voor hoe God mensen vergeeft en weghaalt wat er tussen ons in staat.

Datum
De datum van Goede Vrijdag wisselt: het gaat om de eerste vrijdag na de eerste volle maan in de lente. Dat valt ergens tussen eind maart en eind april.

In de Bijbel
Het verhaal over Jezus’ kruisiging staat, evenals zijn arrestatie en de rechtszaak, kun je vier keer terugvinden in de Bijbel: Matteüs 27, Marcus 15, Lucas 23 en Johannes 19.

Rouwverwerking

Nabijheid is essentieel als we lijden. Dat benadrukken ook deskundigen op het gebied van rouwverwerking: wie iemand verloren heeft, heeft behoefte aan alleen-zijn, maar ook aan de aanwezigheid van anderen, soms ook zonder iets te zeggen. In het bijbelverhaal over Job komt dat al terug: de hoofdpersoon Job verliest alles: huis, vrouw en kinderen. Zijn vrienden komen eerst zeven dagen zwijgend bij hem zitten.

Levenswijsheid

In Goede Vrijdag is heel wat levenswijsheid te vinden. Daarover gaat ook het volgende filmpje.