Meteen naar de inhoud

Pinksteren = verbinden

Mensen zijn zo ontzettend verschillend en verdeeld. Hoe kun je elkaar weer vinden en in de ogen kijken? Pinksteren is een christelijk feest dat viert dat echte verbinding mogelijk is.

Met Pinksteren vieren christenen de ‘uitstorting’ van de heilige Geest. De heilige Geest is het ‘onderdeel’ van God dat zich verbindt aan de menselijke geest. Deze werd vlak na Jezus’ opstanding ‘uitgestort’, als het ware in zijn volgelingen gegoten. Zij voelden zich innerlijk diep verbonden aan God en hadden de moed om samen verder te gaan met wat zij hadden geleerd van Jezus. Daarom kun je Pinksteren zien als de verjaardag van de kerk.

Een bijzonder element aan het bijbelverhaal van Pinksteren, is dat Jezus’ volgelingen dan plotseling allemaal verschillende talen gaan spreken. De heilige Geest is blijkbaar voor iedereen beschikbaar, ongeacht je achtergrond, cultuur of taal. Daarom staat Pinksteren voor veel gelovigen ook voor verbinding. De heilige Geest is iets wat we, ondanks alle verschillen, toch delen. Wat zou er niet kunnen gebeuren, als we dat gaan beseffen, dat we diep van binnen een heilige Geest delen?

Wat zou er niet kunnen gebeuren, als we gaan beseffen dat we diep van binnen een heilige Geest delen?

In de Bijbel
Het verhaal van Pinksteren lees je in Handelingen 2.

Datum
Pinksteren is de zevende zondag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart. Dat is eind mei, begin juni. Tweede Pinksterdag heeft geen bijzondere betekenis.

Therapie

Verbinding is ook een kernwoord geworden in de meeste therapieën voor ongelukkige kinderen en voor relaties in een crisis. Als mensen zijn we gebouwd op het leven in groepen. Een van de bekendste boeken om relaties te verstevigen is Houd me vast van Sue Johnson.