Meteen naar de inhoud

Over Vieren

Bij Vieren ontdek je via bekende feesten wat christenen beweegt. Je duikt in Kerst, Pasen en andere feesten, praat daarover door en maakt er iets van mee.

Samen met anderen ga je bij Vieren aan de slag met vragen als: Hoe vind je verdieping als je leven druk is? Waarom vieren we Hemelvaart? Hoe leef je ten volle? Wat geeft je kracht om door te gaan als het tegenzit?

Zo kun je kennismaken met het christelijke geloof, je verdiepen, gezelligheid beleven en onderzoeken wat voor jou belangrijk is in het leven. Dat gaat heel open en vrij, je ‘moet’ niks. Jouw bijdrage aan de gesprekken doet er evenzeer toe als die van de anderen.

Concreet kun je dit verwachten:

  • Met Vieren kun je je verdiepen in zeven christelijke feesten en bijbehorende levensthema’s.
  • Bij elk feest zijn er zeven onderdelen mogelijk: van een filmpje tot creatieve oefeningen.
  • Met de groep kies je zelf of je alle feesten wilt bespreken en welke onderdelen je wilt doen.
  • Je kunt ervoor kiezen Vieren te beginnen met samen eten en daarna het inhoudelijke programma.
  • Meedoen aan Vieren is gratis; als je samen eet kan een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.
  • De cursus bestaat uit een magazine, filmpjes en een handleiding voor gespreksleiders.

Waarom feesten?

De eerste generaties christenen begonnen spontaan feesten te organiseren rondom het belangrijkste van hun geloof. Tegenwoordig vieren gelovigen die feesten nog steeds, inmiddels in alle landen over de hele wereld. Blijkbaar zijn het feesten die in elke cultuur mensen raken. Daarom zet Vieren die feesten centraal als je wilt kennismaken met het christelijke geloof en iets wilt proeven van de eeuwenoude levenswijsheid in die feesten.

Bij Vieren kun je je verdiepen in zeven feesten: Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Er is een overzicht met de feesten en de thema’s die eraan verbonden zijn.

Blijkbaar zijn het feesten die in elke cultuur mensen raken.

Ontstaan

De cursus Vieren is in 2021 tot stand gekomen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. De cursus heeft daarna een pilot doorlopen is na de zomer van 2022 breed beschikbaar gekomen.

Het idee voor Vieren is ontstaan toen de Protestantse Kerk in 2020 besloot om actiever mee te doen aan de organisatie van The Passion. Via Vieren wil deze kerk meer verdieping bieden rond Pasen én mensen de kans geven om ook kennis te maken met andere christelijke feestdagen.

Vieren is ontstaan dankzij bijdragen van Jeannet van Doorn, Willemijn van Dijk, Peter van der Beek, Pieter Both, Peter den Hoedt, Reinier Sonneveld, Janneke Nijboer, Martijn Vellekoop en anderen. Neem voor meer informatie gerust contact op.

De Protestantse Kerk heeft oude wortels: het ontstaan ervan gaat terug naar de vijftiende eeuw. Er zijn 1,5 miljoen Nederlanders lid van. In veel dorpen en steden vind je een kerkgebouw van de Protestantse Kerk. Deze kerk is deel van de wereldwijde gemeenschap van christenen waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Via Kerk in Actie biedt de kerk mensen over de hele wereld hulp en hoop.